Plats per emportar

Dimecres, 15 de gener

De primer

Canelons de la Fonda 4.50€
Sopa de caldo amb galets 3.00€.
Potxas amb pop 3.50€
Amanida d’hivern amb magrana i codony 3.00€.
Arròs oriental 3.00€.

De segon

Cansalada ibèrica amb pa torrat i ou ferrat 5.50€
Llonza a la brasa amb patates al romaní 3.00€
Fajitas amb amanida 3.00€.
Llata de vedella estofada 3.00€.
Peixet de platja fregit 3.50€.

Magra amb salsa..3.00€.
Ànec del Penedès amb prunes i pinyons 9.00€
Callos 6.50€.
Vedella amb rovellons 6.50€.
Peus de porc a la brasa amb mongetes 5.00€.
Botifarra negra a la brasa 5.00€.
Popets amb ceba i tomàquet 9.00€.

Els plats es podran acabar i ser substituïts per altres.

Platos para llevar

Miércoles, 15 de enero

Primeros

Canelones de la Fonda 4.50 €
Sopa de caldo con galets 3.00 €.
Potxas con pulpo 3.50 €
Ensalada de invierno con granada y membrillo 3.00 €.
Arroz oriental 3.00 €.

Segundos

Panceta ibérica con pan tostado y huevo frito 5.50 €
Chuleta a la brasa con patatas al romero 3.00 €
Fajitas con ensalada 3.00 €.
Llata de ternera estofada 3.00 €.
Pescadito de playa frito 3.50 €.

Magra con salsa..3.00€.
Pato del Penedès con ciruelas y piñones 9.00 €
Callos 6.50 €.
Ternera con rovellones 6.50 €.
Pies de cerdo a la brasa con judías 5.00 €.
Butifarra negra a la brasa 5.00 €.
Pulpitos con cebolla y tomate 9.00 €.

Los platos podrán terminarse y ser sustituidos por otros.